นโยบายคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แพกเกจ หรือโปรโมชั่น 

  1. ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อนการสั่งซื้อแพกเกจ 
  2. กรณีต้องการใช้บริการนอกเหนือพื้นที่ให้บริการ ขอคิดเพิ่มค่าเดินทางไป-กลับ ตามระยะทางจริง ผ่าน Grab
  3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดของการทำกายภาพบำบัด หรือรายละเอียดแพกเกจ ได้ก่อนที่ 095 194 5966
  4. แพกเกจ จะมีอายุการใช้งาน 45 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อแพกเกจเรียบร้อยแล้ว
  5. กรุณาจองคิว นัดหมายวันที่และเวลาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน เพื่อจัดลำดับคิวการจองได้ดีที่สุด
  6. ระยะเวลาการให้บริการ 60 นาที ต่อครั้ง
  7. ในผู้ใช้บริการที่เป็น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ควรมีญาติหรือคนใกล้ชิดอยู่ด้วย ในระหว่างทำกายภาพ 
  8. นักกายภาพจะมีบันทึกการใช้บริการ เพื่อประเมินอาการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

 สงวนสิทธิ์การให้บริการ เฉพาะลูกค้าหรือคนไข้ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม 

นโยบายการให้บริการ ทำกายภาพบำบัดนอกสถานที่

ผู้รับบริการ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม 

Powered by MakeWebEasy.com