ประวัตินักกายภาพบำบัด

   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีการศึกษา 2537)
   เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ก.1173 ที่ออกให้โดย สภากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
   เริ่มงานที่ โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล จังหวัดลำพูน ( พ.ศ. 2538 )
   โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุรี ( 16 มีนาคม 2539 - 30 เมษายน 2556 )
   คลินิกกายภาพบำบัดบ้านอุไร จังหวัดพิจิตร ( 1 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2561 )
   คลินิกกายภาพบำบัดนวมินทร์ 85 กรุงเทพมหานคร ( 1 มิถุนายน 2561 - 25 กุมภาพันธ๋ 2564 )
   นักกายภาพบำบัดอิสระ - ปัจจุบัน
Powered by MakeWebEasy.com