ข้อมูลการรักษา

1. นัดหมาย จองคิวล่วงหน้า
2. ซักถามอาการเบื้องต้นก่อนเข้าไปทำการรักษาที่บ้าน / ออฟฟิศ
3. ตรวจประเมินอาการร่างกายเพื่อค้นหาปัญหา
4. วางแผนการรักษาให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย
5. ทำการรักษาตามแผนการรักษาที่วางไว้ โดยใช้เทคนิค Manual therapy ร่วมกับเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
6. ออกกำลังกายเพื่อการรักษา เพื่อปรับโครงสร้างร่างกายให้สมดุล
7. ร่วมกับแปะเทปบำบัด (ในบางราย )
8. ประเมินผลหลังการรักษา


*** นักกายภาพบำบัดจะเลือกใช้วิธีในการรักษา ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

Powered by MakeWebEasy.com