ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัด

Last updated: 2021-07-09  |  754 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัด

ประโยชน์ของกายภาพบำบัด


การทำกายภาพบำบัดทุกวันนี้ ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการรักษา ฟื้นฟูและป้องกัน ทั้งในผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่ป่วย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นศาสตร์ที่อาศัยเทคนิคต่างๆ ทางกายภาพบำบัด เช่น การยืด-เหยียด การดัด-ดึง การฝึกออกกำลังกาย ฝึกการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม การนวดกดจุดเฉพาะ รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น


  คลื่นอัลตร้าซาวด์ ซึ่งให้ผลลดปวดในกล้ามเนื้อชั้นลึก
  เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด
  การประคบร้อน & เย็น
  Shock wave therapy (SWT) หรือการรักษาอาการปวดและอักเสบเรื้อรังด้วยเครื่องช็อคเวฟ โดยเครื่องจะส่งคลื่นกระแทกเข้าไปยังบริเวณที่มีอาการปวด เพื่อทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บขึ้นใหม่ในบริเวณที่มีอาการปวด จากนั้นกล้ามเนื้อและเอ็นบริเวณนั้นจะมีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ จะทำให้ลดปวดได้โดยลดปริมาณสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวด ... 


โดยไม่อาศัยการรับประทานยา ไม่ผ่าตัด 

ผู้ที่มาทำกายภาพบำบัด จะต้องเป็นนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ที่ออกให้โดยสภากายภาพบำบัดเท่านั้น และจะต้องเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และเทคนิคทางกายภาพบำบัดเป็นอย่างดี


อุไร ตูมทอง / นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ - ก.1173

Powered by MakeWebEasy.com